De regeltjes

Om het ons gezamelijke feestje goed te laten verlopen en de jou en de muzikanten een mooie dag te laten beleven hanteren we wel een paar regeltjes.

 • Volg altijd de aanwijzingen van organisatie op.
  Bezoekers jonger dan 18 jaar krijgen geen alcoholische dranken.
 • Iedere bezoeker zonder polsbandje zal het terrein moet verlaten.
 • Het gebruik en het handelen in drugs is ten strengste verboden.
 • Wanneer je onder de invloed van drugs of alcohol verkeert, wordt je de toegang tot het terrein ontzegd. En ja, daar zijn we heel streng in.
 • Het dragen van wapens en andere ongewenste voorwerpen is zoals je zult begrijpen ten strengste verboden. Zien we dat je ze hebt, dan verlaat je het terrein.
 • Bij geweld of agressief gedrag wordt je de toegang tot het terrein ontzegd.
 • De organisatie maakt foto’s en video’s van de bands en haar bezoekers. Dit wordt op de website en sociale media-kanalen van Live@Koekendorp geplaatst en het kan gebruikt worden als PR-materiaal. Bij het betreden van dit terrein geef je toestemming voor het gebruik van dit beeld materiaal.
 • Als jij je niet aan deze huisregels wordt je van het terrein verwijdert. De donatie krijgt je niet terug.
  Het bezoek aan Live@Koekendorp geschiedt op eigen risico.
 • De organisatie kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, letsel en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Donaties worden niet terugbetaald. Wordt het feestje afgelast door onvoorziene omstandigheden, dan zal de organisatie een beslissing nemen over een eventuele regeling ter vergoeding van de donatie.
 • In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.
0
JOUW DONATIE
 • No products in the cart.